Josevanrosmalen.nl
Home » Spelen met taal » Het zeuralfabet

Het zeuralfabet

 

 

Aimabele Anna acteert altijd abominabel

Bezige Berend bluft bedenkelijk banaal

Chagrijnige Conny communiceert constant contraproductief

Dwaze Dirk draaft dagelijks door

Eerlijke Emma emmert echt enorm

Frauduleuze Frits fabuleert fantastische figuren

Gevoelige Gea ginnegapt gewoon geweldig

Hartelijke Hendrik hakketakt heel hopeloos

Intelligente Irma is ineens imbeciel

Jolige Job jengelt jaarlijks jammerlijk

Knappe Karin kwetst koppige kerels

Lieve Leo lacht liederlijk luid

Melancholieke Maria mekkert maandelijks melig

Nare Nico neuzelt nooit nachtenlang

Olijke Olga oreert over onzin

Pientere Peter plaagt prachtige prinsessen

Querulante Quirine quoot quasiwetenschappelijk

Rare Richard roddelt ronduit rumoerig

Slimme Suus scheldt schandelijk stom

Trouwe Theo tamboereert tegen tinnef

Utrechtse Ulrike urineert urenlang uitdagend

Vriendelijke Victor vergeet vaak verjaardagen

Warrige Wilma wauwelt wel wekelijks

Xenofobe Xantippe xeroxt X-chromosoomplaatje.

IJdele IJsbrand ijlt ijverig ijswaarts

Zeurende Zacharias zanikt zeven zaterdagen

 

© José van Rosmalen, 2013

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.