Josevanrosmalen.nl

In 1955 gaf de kapelaan elke week godsdienstles aan de jongens in de derde klas van de lagere school. Ik luisterde graag naar zijn verhalen, hij vertelde beeldend.
Het werd een spektakel bij zijn les over ‘Jezus en de storm op het meer’. Hij vroeg de klas om de storm na te doen. De jongens voegden meteen de daad bij het woord, klommen op de banken en gingen joelen en schreeuwen.

In de deur van het klaslokaal zat een klein raam. Daarachter zag ik het schoolhoofd, die zo van orde hield en de kinderen graag strak in het gelid in de rij liet staan.

Hij kwam de klas binnen. De kinderen vielen stil.

De week daarna gaf de pastoor godsdienstles.

 

c  José van Rosmalen, 2015

 

https://120w.nl/2015/godsdienstles/