Josevanrosmalen.nl

Samen 010

 

Toen ik in 1975 in Rotterdam kwam werken, leerde ik ‘juffrouw Middelbeek’ kennen. Zij was maatschappelijk werkster bij een kerkelijke koepel voor welzijnswerk, ‘Kerkelijk Sociale Arbeid’, kortweg KSA. De van de Pauluskerk  bekende dominee Hans Visser was later ook aan deze stichting verbonden.

Zij was geboren in 1910 en toen inmiddels bijna vijfenzestig jaar. Zij nam de telefoon altijd op met ‘met juffrouw Middelbeek’. Jezelf juffrouw noemen is inmiddels hopeloos ouderwets, maar zij deed het met een zekere trots en flair.  Voor de intimi heette ze Lous, met nadruk te onderscheiden van het iets meer alledaagse Loes, dat je overigens precies hetzelfde uitspreekt. Toch was het geen vrouw met kapsones. Ze had in haar werkende leven geleerd om met allerlei mensen om te gaan, ook met de wat ruwere types uit Crooswijk of het Oude Westen. Ze hield van autorijden en werd regelmatig bekeurd wegens te snel rijden, ook toen ze al in de zeventig was.

Ik leerde haar kennen omdat zij in Rotterdam, samen met enkele anderen, het initiatief had genomen mensen te helpen bij hun ‘voorbereiding op het ouder worden’. Z