Josevanrosmalen.nl
Home » columns- politiek en maatschappelijk » Nederland en de wereld

Nederland en de wereld

 

Nederland leek deze week wel het centrum van de wereld te zijn. Obama kwam, de Chinese president kwam, tientallen regeringsleiders bezochten ons land.  Zij vergaderden in Den Haag over vrede en veiligheid en ook over handelsbetrekkingen.

Nederland is van oudsher een handelsland. Voor de bloei van ons land is het dan ook nodig dat we met een open blik met andere culturen en mensen uit andere culturen omgaan. De omgangsvormen zijn in elk land weer anders, dat vraagt om tolerantie en begrip. Japanners en Chinezen nemen veel uiterlijke beleefdheden in acht en maken bij het begroeten een buiging. In Nederland is er meer de cultuur om van je hart geen moordkuil te maken. Overigens zijn er in elk land ook weer tal van verschillen tussen mensen. Er zijn beleefde en minder beleefde Nederlanders en ongetwijfeld ook botte Chinezen.

Nog nooit waren zoveel belangrijke politici in Nederland als nu. Ik keek met een zekere trots naar de televisiebeelden.  Nederland speelt een internationale rol van betekenis. Wat mij betreft mogen we die rol koesteren.

De laatste jaren keken we in Nederland naar mijn smaak te veel naar binnen. Wat er buiten Nederland gebeurt werd vaak met argwaan bekeken. Ik denk aan de discussies over de economische steun aan landen als Griekenland en Portugal, de houding ten opzichte van Europa en ook aan de hardere opstelling ten opzichte van migranten. In Nederland en diverse andere Europese landen zijn er politieke partijen die helemaal niets met Europa te maken willen hebben en die mensen van buiten het liefste willen weren. Zij doen een beroep op het gevoel van mensen dat er dingen in onze maatschappij niet deugen en dat daar dus wel een oorzaak voor zal zijn.

Natuurlijk deugt niet alles in onze maatschappij en natuurlijk deugen niet alle politici. Maar de meesten deugen wel. Zo is Obama een verademing vergeleken bij zijn voorganger. Ook in Nederland werken de meeste politici hard en serieus, net als in het algemeen de meeste mensen dat doen.

We verwachten van politici dat ze inspireren, dat ze met hun voorbeeld leiding geven. Leiding geven betekent niet de waarheid in pacht hebben. Een politicus die zegt dat hij ‘de’ waarheid spreekt is geen leider, maar een misleider. Wie zo denkt en handelt toont geen respect, zelfs niet voor de mensen die in hem of haar geloven.

Mensen laten zich soms misleiden, vaak uit onmacht. Sommige mensen laten zich zelfs stelselmatig misleiden. Maar niet alle mensen laten zich altijd misleiden. Daarom trekken onredelijkheid en onverdraagzaamheid uiteindelijk aan het kortste eind. Bij vrede en veiligheid hoort dan ook weerbaarheid ten opzichte van mensen die doorslaan in vijanddenken en in de waan leven dat hun ‘tegenstanders’ geen humane behandeling verdienen.  Niemand is wat dat betreft ‘meer’ of ‘minder’, ook al spreken sommigen in koor desgevraagd het woord ‘minder’ uit.

Meedoen in de wereld  en je niet tegen anderen afzetten biedt uiteindelijk het meeste succes!   Wie anderen isoleert, isoleert immers uiteindelijk ook zichzelf.  Voor ons land is dat geen optie.

© José van rosmalen, 2014

 

zie ook: http://www.wij-rotterdam.nl/nederland-en-de-wereld/