Josevanrosmalen.nl
Home » essays, beschouwingen » Een toegankelijk 2013!

Een toegankelijk 2013!

 

 

In Nederland wonen we  inmiddels met bijna 17 miljoen mensen; jong en oud,  man of vrouw, recht van lijf en leden of met een beperking. Iedereen kan op zijn of haar manier een steentje bijdragen aan de samenleving. Daarbij kan de samenleving op haar beurt weer een handje helpen. 

Naar schatting heeft ruim 10% van de bevolking te maken met een beperking. Dan gaat het om beperkingen met zien,  horen,  lopen, met het uithoudingsvermogen of met het vermogen om dingen te begrijpen. Naarmate je ouder wordt neemt de kans op beperkingen toe.

Met veel van die beperkingen valt goed te leven, als je maar het gevoel hebt dat je mee kunt doen aan de dingen die je belangrijk vindt. Daarvoor moet je soms op pad, met eigen vervoer of openbaar vervoer, je moet plekken waar je wilt zijn ook echt kunnen bereiken en gebruik kunnen maken van de daar aanwezige voorzieningen.

Voor iedereen is het plezierig als een gebouw, een bus of een trein goed toegankelijk is, dat er geen  drempels zijn of andere obstakels. Als je in een rolstoel zit, ben je aangewezen op goed toegankelijke voorzieningen. Dat geldt overigens ook voor veel ouderen, voor mensen die slechtziend of blind zijn, voor moeders ( of vaders) met een kinderwagen, enzovoorts.

Rotterdam mag zich gelukkig prijzen met haar uitgebreide metronet en tramnet dat goed toegankelijk is. Steden als Londen en Parijs kunnen daar jaloers op zijn. Ook veel openbare gebouwen zijn goed toegankelijk. Bij musea is de toegankelijkheid de afgelopen tientallen jaren sterk verbeterd.  

Toch zijn we er nog lang niet. Als je in een restaurant wilt eten, is het niet vanzelfsprekend dat er een aangepast (rolstoeltoegankelijk) toilet is; soms moet je zelfs een lastige trap op of af om een toilet te bereiken. Ook scholen met twee verdiepingen hebben vaak geen lift; kinderen met een handicap kunnen dan bepaalde leslokalen niet bereiken.  Als de ‘gewone’ voorzieningen niet goed toegankelijk zijn, zijn mensen met een beperking eerder aangewezen op aparte voorzieningen, die de maatschappij meer geld kosten. Prima dat er Vervoer op Maat is, maar als mensen gewoon met de metro of de tram kunnen reizen is dat natuurlijk voordeliger. Mensen vinden het in het algemeen ook prettig om zo gewoon mogelijk te functioneren.

In sommige landen is de toegankelijkheid beter geregeld dan in Nederland. Voorbeelden daarvan zijn de Engelssprekende landen en de Scandinavische landen. In Noorwegen of in de Verenigde Staten heeft bijna elk restaurant een aangepast toilet. In Engeland en Schotland heb je veel goed onderhouden openbare toiletten, die ook rolstoeltoegankelijk zijn. Komt dat nou omdat die Amerikanen en Noren zoveel ‘socialer’ zijn dan de Nederlanders of door iets anders?  Het komt vooral door andere en strengere wetgeving. Die wetgeving schrijft voor dat iedereen van een restaurant gebruik moet kunnen maken en dat discriminatie op grond van handicap niet is toegestaan.

Er bestaat een VN verdrag over de rechten van mensen met een handicap. Veel landen hebben zich inmiddels gebonden aan dat verdrag. Nederland heeft dat nog niet gedaan. In 2013 gaat dat wel gebeuren, zo is in het regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA besloten. Jetta Klijnsma, de staatssecretaris van Sociale Zaken, is een van degenen die zich hier sterk voor heeft gemaakt.

 

Natuurlijk mag je niet alle heil en zegen van een verdrag verwachten. Veel hangt ook af van de praktische inzet van mensen, maar het stellen van duidelijke normen is natuurlijk wel een vooruitgang.

Juist in deze periode van overheidsbezuinigingen wordt er een stevig beroep gedaan op de kracht van burgers, ook van mensen met een beperking. Die kracht  komt het beste tot haar recht als mensen gewoon mee kunnen doen, zonder obstakels.

 

Voor wie meer wil weten over dit onderwerp verwijs ik naar de volgende websites:

www.allestoegankelijk.nl;

Deze site geeft heel veel informatie over het onderwerp toegankelijkheid en biedt ook weer links naar andere websites

www.vnverdragwaarmaken.nl

Deze site biedt informatie over het genoemde VN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.

www.toegankelijkrijnmond.nl

Deze site biedt informatie over de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen in de regio Rijnmond.

 

Een toegankelijk 2013!

 

 © José van Rosmalen

 

 zie ook: http://www.wij-rotterdam.nl/een-toegankelijk-2013/