Josevanrosmalen.nl

Kiezen en delen

 

Er komen weer verkiezingen aan. Op 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals altijd zal ik ook deze keer mijn stem uitbrengen. Met het rode potlood, net als vroeger, dus lekker ouderwets en omslachtig, vooral voor de mensen die de stemmen na negen uur moeten tellen. Het valt  echt niet mee om daarbij geen fouten te maken. Ik spreek als lid van een stembureau uit ervaring.

 We hadden in Nederland een tijd lang stemcomputers;  wat mij betreft komen die snel weer terug. Vanwege twijfels over de betrouwbaarheid zijn al die dure apparaten bij de schroothoop gezet. Nu komen er over enkele jaren weer nieuwe stemcomputers. Als je daarmee stemt, komt er een print uit het apparaat, waarop je kunt zien wat je hebt gestemd en die print doe je dan in de stembus. De stemmen die in de bus zitten, moeten dan overeen komen met wat het stemapparaat zelf uitrekent. Laten we hopen dat we die apparaten straks met plezier gebruiken en dat er niet opnieuw aan hun betrouwbaarheid hoeft te worden getwijfeld.

De kandidaten voor de gemeenteraad lopen zich ondertussen warm. Elke partij heeft zijn kandidatenlijsten ingeleverd en nu is bekend wie er op de lijsten staan. De partijen en de kandidaten zullen zich de komende weken laten zien op markten, in allerlei zaaltjes, op Facebook en andere sociale media, in kranten en op radio en tv.

De gemeenten doen al veel en krijgen er nog nieuwe taken bij, vooral op het terrein van welzijn en zorg. De regering hoopt dat de gemeenten met minder geld toch goede resultaten boeken. Er wordt geen wonderolie bijgeleverd; het is dus een zware klus, waarvoor inzet, kennis en betrokkenheid nodig zijn. Er valt dus echt wat te kiezen.

Gemeenteraadsleden kunnen en hoeven niet alles te weten,  maar zij moeten wel  goed kunnen oordelen op basis van informatie die zij krijgen of zelf vergaren. Mensen denken wel eens dat de burgemeester  de ‘baas’ is  van de gemeente, maar de gemeenteraad is binnen de gemeente het hoogste orgaan. De burgemeester en de wethouders leggen verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden worden ook wel volksvertegenwoordigers genoemd. Zij vertegenwoordigen ‘het volk’;  dat zijn wij allemaal! Door je stem uit te brengen geef je een partij of een persoon van je voorkeur je vertrouwen. Dat vertrouwen moet hij of zij zien waar te maken. Je wilt als kiezer natuurlijk wel graag dat je je herkent in wat ‘jouw’ vertegenwoordiger doet.

In de praktijk kun je dat natuurlijk allemaal niet precies bijhouden,  daarom kies je op basis van je overtuiging of intuïtie. 

In onze democratie is kiezen belangrijk, maar zeker ook delen. Niemand krijgt altijd zijn zin, er zijn steeds verschillende ideeën over problemen en oplossingen. Partijen en mensen moeten samenwerken, soms met mensen met totaal andere opvattingen. Samenwerken met mensen die anders denken dan je zelf doet is geen teken van zwakte, maar juist van kracht. De democratie moet het dan ook niet alleen hebben van kiezen, maar vooral ook van delen. Delen van macht, delen van kennis en inzicht. Ik kies voor delen!

Mocht u nog twijfelen of aarzelen, de  ‘stemwijzer’ geeft  objectieve informatie over de standpunten van politieke partijen.  Ik ga in ieder geval stemmen. U toch ook?

 

© José van Rosmalen, 2014

 

zie ook: http://www.wij-rotterdam.nl/kiezen-en-delen/