Josevanrosmalen.nl

Gesloten blik

 

 

Eens waren er mensen die het beste met hun medemens voorhadden. Hun hoogste doel was om anderen het licht te laten zien, zodat ook zij het grote geluk zouden kunnen ervaren. Ze voelden zich echte voorgangers die de weg wezen in de woestijn van onbegrip en liefdeloosheid.

Zij kregen volgelingen, die hun schepen achter zich verbrandden. Die braken met hun familie en hun vrienden en kozen voor hen die het licht zagen.

Vele jaren later zaten de goedgelovigen met de gebakken peren, pas toen begrepen ze dat ze zichzelf geweld hadden aangedaan. De Blikopeners vormden een sekte; wat een open blik leek was in werkelijkheid een starre visie, die altijd uitging van het eigen gelijk en het ongelijk van anderen.

 

© José van Rosmalen, 2014

 zie ook: http://120w.nl/2014/gesloten-blik/