Josevanrosmalen.nl

Meiden aller landen

 

Op 15 april van dit jaar werden in Nigeria door de islamitische sekte Boko Haram 200 meiden in hun school opgepakt en met vrachtwagens weggevoerd. Hun ‘misdaad’ was dat zij westers onderwijs volgden. De  radicale sekte vindt dat onaanvaardbaar. Vrouwen en meisjes horen ondergeschikte wezens te zijn. Na de gijzeling bood de leider van Boko Haram de meisjes als slaven te koop aan.

Hier is sprake van gruwelijke en botte terreur en van fysiek en psychisch geweld tegen jonge vrouwen. Niet alleen de daad is verbijsterend, maar zeker ook het feit dat het onrecht blijft voortduren. Dit onrecht is bovendien helaas niet tot één land of één gebied beperkt.

Duizenden kilometers van Nigeria verwijderd, werd  in 2012 de Pakistaanse Malala Yousafsai  door een Talibanstrijder door het hoofd geschoten omdat zij streed voor het recht van meisjes om onderwijs te volgen. De Taliban ontzegt net als Boko Haram meisjes het recht op onderwijs en schuwt daarbij het gebruik van geweld niet. Gelukkig heeft Malala de aanslag op haar leven overleefd. Zij is bovendien haar strijdbaarheid niet verloren.

In mei 2014 ontving zij in Midde